ECO-Wijk Lanxmeer in Culemborg

De stad Culemborg en in het bijzonder de eco-wijk Lanxmeer hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Culemborg was in 2017 één van de drie genomineerde steden voor duurzaamste stad van Nederland en Lanxmeer is al bijna 20 jaar een internationaal icoon van duurzaam bouwen, wonen en werken. Deze omgeving is daardoor fysiek, sociaal en politiek-bestuurlijk een toplocatie voor het stimuleren en faciliteren van de (verdere) ontwikkeling van tiny houses.

Tiny houses vormen een zeer waardevol en nog ontbrekend element in Lanxmeer. In alle aspecten sluit het aan op de uitgangspunten en kernkwaliteiten van de wijk. Er is een grote behoefte om flexibel de voetafdruk te kunnen verkleinen, zowel qua levensloop -starters, empty nesters- als qua levensstijl en loopbaan.

uitgangspunten van de wijk

De eco-wijk Lanxmeer kent een aantal belangrijke uitgangspunten die de wijk blijvend duurzaam houdt. Vertaald in concrete eisen zijn dit:

- Autoluw → alleen laden en lossen aan huis - parkeren aan randen van de wijk

- Grond is onderverdeeld in privé-gedeeld-publiek met geleidelijke overgangen → geen schuttingen

(per woning wordt 55m2 gedeelde grond ingebracht)

- Waterafvoer via water stromen: schoon dakwater naar de retentievijvers / straatwater naar wadi's / 'grijs' water naar de bestaande helofytenfilters / 'zwart' water naar de rwzi-riolering

- Lidmaatschap van de bewonersvereniging (BEL)