Het Twijgenhof

Deze kavel ligt aan een doorgaande weg door de wijk tegenover de VMBO 'Lek en Linge'. De vierkante vorm biedt veel mogelijkheden. Een bouwplan is qua opzet, indeling, ontwerp nog volop in ontwikkeling.

Op het Twijgenhof komen 8 tiny houses. Op dit moment is de bewonersgroep compleet. Geïnteresseerden kunnen zich wel aanmelden voor de reservelijst. Als je serieuze interesse hebt, ken je je aanmelden door via het contactformulier . Er zal contact worden opgenomen om je uitgebreid te informeren en de vragen te beantwoorden. Na aanmelding bij de Bel (Bewonersvereniging Eva Lanxmeer), het Twijgenhof en betaling van de contributie ben je lid van de reservelijst.  Reserveleden worden vervolgens via de mail op de hoogte gehouden van alle vorderingen van het project en kunnen aanschuiven bij vergaderingen.


voortgang

Er is afgelopen jaar veel gebeurd.

Er is een groep, een schetsontwerp, een architect.

 

Na een jaar van kennismaken, inventariseren, kennisverwerving, overleggen, ontwerp, realitycheck en een nieuw ontwerp heeft Filip Mens een passend schetsontwerp op tafel gelegd waar de diverse groep zich in kan vinden.

De vier x2 geschakelde huisjes krijgen een grond oppervlak van 25 vierkante meter. met een maximale hoogte van 6 meter zal daarboven een slaapzolder met schuin dak komen.

Er is gekozen voor geschakelde huisjes ivm kosten, beeld en het efficiënt gebruiken van het perceel. Op dit momentis het voorstel om het huisje te bekleden met klik-zinc en hout maar verder materiaalonderzoek moet uitwijzen of de definitieve keuze wordt.

 

 

Komende maand hopen architect en stedebouwkundige van de gemeente Cul;emborg uit de verkaveling te komen en kan er een stap worden gezet om de grondovereenkomst te gaan tekenen. Voordat er een sondering van de grond kan plaatsvinden zal het perceel worden gerooid. Vanzelfsprekend komt daar na de afronding van de bouw weer een groen hof voor terug.

 

Met de intentie om in 2020 te kunnen gaan bouwen moet er veel werk worden verricht en keuzes worden gemaakt over wie welk huisje gaat bewonen, bouwmaterialen, energievoorzieningen, financieën en natuurlijk de keuze voor de aanemer. De vereniging vergadert dan ook iedere twee weken.