Het Twijgenhof

Deze kavel ligt aan een doorgaande weg door de wijk tegenover de VMBO 'Lek en Linge'. De vierkante vorm biedt veel mogelijkheden. Een bouwplan is qua opzet, indeling, ontwerp nog volop in ontwikkeling.

Op het Twijgenhof komen 8 tiny houses. Op dit moment is de bewonersgroep compleet. geinteresseerden kunnen zich wel aanmelden voor de reservelijst. Als je serieuze interesse hebt, ken je je aanmelden door via het contactformulier . er zal contact worden opgenomen om je uitgebreid te informeren en de vragen te beantwoorden. Na aanmelding bij de Bel, het Twijgenhof en betaling van de contributie heb je een rangnummer waarbij je rangnummer van de Bel leidend is.  Reserveleden worden vervolgens via de mail op de hoogte gehouden van alle vorderingen van het project.


voortgang

Het proces tot nu toe op het Twijgenhof

 

 

 

Sinds de eerste informatie avond over de plannen voor het Twijgenhof  is er bijna een jaar verstreken.

 

 

 

Na een eerste informatie bijeenkomst hebben de vergaderingen in 2018 in het teken gestaan van de groepsvorming en de keuze van een architect.

 

De groeiende groep aspirant bewoners hebben een keuze gemaakt uit vier architecten . vervolgens is Filip Mens van architectenbureau Filip Mens uit Den Haag gevraagd om een verkavelingsstudie te presenteren en een voorlopig ontwerp aan ons voor te leggen.

 

 

 

Een CPO project (collectief particulier opdrachtgeversschap ) vraagt om een intensief groepsproces, een lange adem en behoorlijk veel van ieders sociale vaardigheden.

 

Helder krijgen wat ieders beeld is van een tiny house, het vormen van een groep, een evenwicht vinden tussen te eigen wensen, eisen en de gezamenlijkheid ontdekken.

 

De eisen van de gemeente

 

De grenzen van de mogelijkheden

 

De tijdsdruk.

 

 

 

Toch is de hele wijk Lanxmeer ooit op deze manier van start gegaan. Met Algehele ledenvergaderingen waarbij werd gestemd voor een architect, materiaalgebruik, kleureconcept van de huizen en de indeling van het openbaar groen.

 

 

 

Onder begeleiding van een procesbegeider van bureau BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) Zijn er sinds eind augustus 2018 de volgende stappen gezet:

 

 

 

Maandelijkse vergaderingen om nieuwe belangstellenden te informeren, een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het perceel en het huisje

 

 

 

Na vier presentatie is gekozen om Filip Mens van architectenbureau Filip Mens de opdracht te geven voor het maken van een verkavelingsstudie en een schetsontwerp voor;

 

 

 

8 tiny houses

 

Waarbij een basis de mogelijkheid in zich zou hebben om individuele aanpassingen toe te voegen.

 

Zoveel mogelijk biobased

 

Streven naar 0 op de meter

 

 

 

En nog een klein boekwerkje vol wat allemaal straks terug te vinden is in het haalbaarheidsonderzoek wat bijna klaar is.

 

 

 

Binnen de grenzen van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Dit betekent dat er in het perceel een gebied is getekend waarbinnen niet hoger dan zes meter mag worden gebouwd, en daarbuiten alleen lager. Aanpassing van het bestemmingsplan zorgt voor vertraging wat we niet willen.

 

 

 

Binnen de begrenzing van het budget: 140.000 euro inclusief grond. Dit bedrag is gekoppeld aan een korting op de grondprijs.

 

 

 

In april 2019 heeft het Twijgenhof ervoor gekozen om een eigen vereniging op te richten.

 

 

 

Op dit moment komt de bewonersgroep iedere twee weken bij elkaar. We zitten in een spannende fase van het project waarbij de grote vraag is: Hoe krijgen we de wensen van de gemeente, onze woonwensen, onze portemonnee en de tijd die we ervoor krijgen van de gemeente op 1 lijn?

 

 

 

Om dit doel te realiseren wordt er achter de schermen hard gewerkt aan offertes, vergroten van onze kennis, aftasten van ieders grenzen en marges. Zowel wij als bewonersgroep als de gemeente is toe aan de volgende fase. Hoe deze fase er concreet uit gaat zien kan ik op de website zetten als daar knopen over zijn doorgehakt.

 

 

 

Bent u serieus belangstellende voor dit hof? Stuur dan een mailtje via de mailbox vd website. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

 

 

Het is inmiddels onze ervaring dat er ontelbaar veel verschillende redenen kunnen zijn waarom iemand toch besluit om niet verder te gaan met dit project. En dan kan het zomaar gebeuren dat er ruimte ontstaat voor een nieuwe deelnemer van ons hof. Schroom daarom niet om meer informatie te vragen als  u interesse hebt.