30. september 2019
Een droomhuisje Door de huidige markt werd het noodzakelijk om een tweede ronde met onze architect te doorlopen, om aan het ontwerp te schaven en te verbeteren.

06. februari 2019
Het is even stil geweest op het blog. Maar we hebben niet stil gezeten. Op beide bouwkavels zijn goede ontwikkelingen te melden.

04. februari 2019
Het eerste bouwkavel aan de Anna Blamanweg tussen de woongroep Het Kwarteel en de jongste hof Het Quartet heeft vanaf nu Het Kwintet.

15. september 2018
De Vereniging Klein Lanxmeer is nu een officiële op twee kavels grote stappen aan het zetten. De kavel naast het Kwarteel is zo goed als ingedeeld en voor het tweede kavel heeft zich ook een trekkersgroep gevormd.

26. juni 2018
Eind juni moeten we aan een flink aantal voorwaarden voldoen voor verlenging van de optie op de twee kavels. Afgelopen vrijdag 22 juni hebben we afstemmingsoverleg gehad met de projectleider van de gemeente. Nog niet alles is gereed, maar we zijn al een eind op weg met de bouwbegeleider en de architect. We hebben vooral veel geïnvesteerd in de relatie met de bewoners en werkgroepen van de wijk. Op de ALV hebben we ons formeel voorgesteld en we voelen ons inmiddels heel welkom in wijk.

20. mei 2018
We zijn een maand verder met veel afstemming en overleg. Afstemming met de gemeente over de voortgang eind april en drie bijeenkomsten van de bewonersgroep. Het cruciale stadium nadert: hoe gaat het ontwerp er uit zien? Een architect is aan de slag met alle wensen en ideeën binnen de kaders van de wijk en gemeente.

18. april 2018
De bewonersgroep - in spe - heeft de afgelopen maand niet stil gezeten. Drie bijeenkomsten in maart en april hebben veel opgeleverd: er is nu een (h)echt team aan het ontstaan, de binding met elkaar, de plek en de buren van Kwarteel wordt steeds sterker, er is een CPO-begeleider in de arm genomen en er zijn goede werkafspraken gemaakt. Kortom: de spirit is hoog en er worden meters gemaakt!

05. maart 2018
De trekkersgroep is zondagmiddag 4 maart 2018 weer bijeen gekomen. Belangrijkste doel: elkaar beter leren kennen, woonwensen uitwisselen en verzamelde informatie delen. Conclusie: we willen een bewonersgroep worden en zetten over circa 2 weken de volgende stappen o.l.v. een CPO-begeleider.

12. februari 2018
De trekkersgroep die tijdens de grote werksessie van 28 januari 2018 is opgestaan, kwam 11 februari opnieuw bijeen om de eerste acties uit te zetten. Ze werken voor beide bouwkavels toe naar een ontwerp met financieel plaatje en communicatieplan dat eind juni 2018 wordt aangeboden aan de gemeente Culemborg.

29. januari 2018
Meer dan 40 belangstellenden melden zich 28 januari in De Gelderlandfabriek in Culemborg voor het initiatief om op twee bouwkavels in Lanxmeer tiny houses te bouwen. Een groep trekkers is opgestaan om hier met grote inzet werk van te maken en zullen de komende maanden hun schouders onder zetten.