Ontwikkeling van het Kwintet

Een droomhuisje

 De huisjes worden volledig gebouwd van hout en in de huisjes zijn alle functies op de beganegrond aanwezig, zoals de keuken, badkamer en slaapkamer.

Boven de badkamer en slaapkamer echter bevindt zich een vide/ bergruimte, hiermee wordt de hoogte in de woonkamer ruimer en licht.

De wandopbouw en dak zullen zodanig dik zijn dat er een zeer goede isolatiewaarde gehaald gaat worden. 

De huisjes worden voor als nog aangesloten op het electriciteitsnetwerk en op het riool. 

Het dak wordt voorzien van zonnepanelen.

 

Door de huidige markt werd het noodzakelijk om een tweede ronde met onze architect te doorlopen, om aan het ontwerp te schaven en te verbeteren. Daarmee is een basis ontwerp gerealiseerd. Hierin is uniformiteit en standaardisatie verder doorgevoerd. Dit houd in dat in elk huisje de aansluiting van de keuken en de positie van de badkamer het zelfde is. Uiteraard blijft specifieke uitwerking per persoon verschillen, het worden per slot van rekening 5 droomhuisjes.

 

Nu wordt er aandachtig naar het ontwerp van een algemene schuur gekeken. Welke functies gaan we samenbrengen en welke omvang past bij ons collectief.

 

Er is gestart met het onderzoeken van de draagkracht van de grond. Dit heeft invloed op de mogelijkheden van de funderingswijze. Ook daarin zal een wel overwogen duurzame keuze gemaakt worden.

 

Welke volgende uitdagingen staan ons nog te wachten richting ons einddoel: Realisatie van onze droomhuisjes in 2020

 

Later hierover meer!