De stand van zaken begin 2019

Bouwkavel 1 'Kwintet'

De plannen die er nu zijn omvatten vijf huisjes en een fietsenschuur op het bouwkavel. De huisjes variëren qua oppervlak van 30 m2 tot 45 m2 . Er is één verdieping aanwezig en de hoogte is ongeveer 6 m.

De huisjes zijn niet verplaats- of verrijdbaar. Dat is een harde eis van de Gemeente. Het gaat om houtskeletbouw, de buitenkant afgewerkt met hout. Er zullen zonnepanelen op het dak komen en een deel willen wij bekleed hebben met sedum. De Vereniging is nu in het stadium van het aanvragen van offertes van bouwbedrijven en daarna het verder uitwerken van de bouwtekeningen. Hierna volgt het aanvragen van de bouwvergunning.

De uitdaging zit hem vooral in het zo klein mogelijk houden van de huisjes en het voldoen aan de bouwbesluiten. Het zal blijken hoeveel rek (krimp dus eigenlijk) er in de bouwbesluiten zit. De planning is afhankelijk van allerlei factoren, de huidige inschatting is dat er begin van de zomer van 2020 gestart kan worden met de bouw.

Bouwkavel 2 'Twijgenhof'

Het tweede bouwkavel (Ina Boudier-Bakkerstraat tegenover het VMBO) is qua opzet, indeling, ontwerp, bewoners nog volop in ontwikkeling. Het idee is dat er ruimte is voor 8-10 huisjes. Er is nog ruimte voor bewoners. Zij kunnen zich aanmelden via het contactformulier en lid  worden van de vereniging Klein Lanxmeer en de BEL.