De vrijblijvendheid achter ons gelaten

In Klein Lanxmeer wordt diep nagedacht.

 

De Vereniging Klein Lanxmeer is nu een officiële entiteit, met een oprichtingsakte, een KvK inschrijving en een bankrekening op naam van de vereniging. Het eerste kavel naast het gebouw van het Kwarteel is nu zo goed als ingedeeld. De woningen komen is een halve maan te staan, waardoor het mandeling hofje aansluit op de binnenruimte van het Kwarteel. De beoogde kopers/bewoners zijn druk bezig met het formuleren van de eisen waarmee de architect eindelijk de woningen kan gaan ontwerpen. Deze mensen hebben de vrijblijvendheid inmiddels achter zich gelaten, de eerste factuur van de architect is binnen. Er is een informatieavond geweest voor geïnteresseerden voor het tweede kavel. Deze mensen hebben een tweede trekkersgroep gevormd en zijn inmiddels ook druk bezig zich te organiseren om met elkaar te bepalen wat daar gewenst en mogelijk is.

 

Over een maand wil de gemeente voldoende duidelijk hebben hebben. Dan wil men kunnen besluiten om de optie formeel aan de Vereniging Klein Lanxmeer te verkopen. Er is goed contact en overleg met de BEL, TOPLA, Terra Bella en de buren. In het algemeen wordt het idee warm ontvangen.

 

Bij de volgende post hopen we meer te kunnen laten zien. Er is overeenstemming over een samenhangende stijl voor elk kavel en een zeer ecologische benadering volgens de meest vooruitstrevende inzichten. Het concretiseren daarvan blijkt een hele uitdaging.