We gaan door als 'Klein Lanxmeer'

Eind juni moeten we aan een flink aantal voorwaarden voldoen voor verlenging van de optie op de twee kavels. Afgelopen vrijdag 22 juni hebben we afstemmingsoverleg gehad met de projectleider van de gemeente. Nog niet alles is gereed, maar we zijn al een eind op weg met de bouwbegeleider en de architect. We hebben vooral veel geïnvesteerd in de relatie met de bewoners en werkgroepen van de wijk. Op de ALV hebben we ons formeel voorgesteld en we voelen ons inmiddels heel welkom in wijk.

Na de bespreking met de gemeente op 25 mei heeft de trekkersgroep veel werk verzet om aan de voorwaarden van de gemeente voor het verlengen van de optie te voldoen. Er zijn vooral veel gesprekken gevoerd, o.a. met Topla (de werkgroep toetsing van nieuwe plannen in de wijk), Thermo Bello (de energiewerkgroep van de wijk), BEL (de bewonersvereniging) en het Kwarteel (de toekomstige buren, waar de trekkersgroep elke keer mag vergaderen in hun gemeenschappelijke huiskamer, zo ook weer op 4 en 18 juni)).

 

De trekkersgroep zelf heeft (bijna) de vereniging opgericht. 'Klein Lanxmeer' wordt de nieuwe naam. Onder leiding van de bouwbegeleider Marco (BIEB) en een architecten Daan en Steven (ORGA) zijn het proces, de planning en enkele eerste schetsen gemaakt. Deze zijn vrijdag 22 juni besproken met de projectleider van de gemeente. Het was een goed gesprek en het mooie nieuws is dat verlenging van de optie in voorbereiding is en deze dan formeel op naam van de vereniging komt te staan.

 

We gaan dus volle vaart door! Het perceel naast het Kwarteel met 5 tiny houses is nu zeer waarschijnlijk volledig bezet door de trekkersgroep. Voor het tweede perceel tegenover de VMBO met 6-8 tiny houses is op dit moment nog plaats genoeg. Daarvoor volgen we de formele aanmeldingsroute van de BEL. Komende week worden alle leden van de BEL per e-mail uitgenodigd om zich binnen 14 dagen te melden als zij serieuze interesse hebben in een te bouwen tiny house. De BEL zal een ranglijst met geïnteresseerden opstellen en deze doorgeven aan de trekkersgroep. Daarna zal de trekkersgroep de mensen benaderen die zich via deze website  als geïnteresseerde hebben gemeld.  De trekkersgroep zal dan een bijeenkomst organiseren voor alle mensen die zich hebben gemeld en actief willen participeren in de vereniging.