Klaar om te gaan ontwerpen

We zijn een maand verder met veel afstemming en overleg. Afstemming met de gemeente over de voortgang eind april en drie bijeenkomsten van de bewonersgroep. Het cruciale stadium nadert: hoe gaat het ontwerp er uit zien? Een architect is aan de slag met alle wensen en ideeën binnen de kaders van de wijk en gemeente.

 

Vrijdag 25 april hebben we de voortgang van ons project besproken met de projectleider van de gemeente Culemborg Anne-Louise. Zij is bijgepraat door voorzitter Harry, CPO-bouwbegeleider Marco en initiatiefnemer Dick. Er zijn allerlei punten over tafel gegaan waar we in het ontwerp en het proces rekening mee moeten houden. Geen grote obstakels, maar we moeten nog wel veel werk verzetten in korte tijd. De trekkersgroep heeft daar nog steeds veel zin in en energie voor en heeft de afgelopen weken concrete stappen gezet richting het ontwerp.

 

Onder begeleiding van Marco, de CPO-bouwbegeleider van Bieb, is de bewonersgroep alweer drie keer bijeen gekomen voor overleg: 30 april, 7 mei en 14 mei. Daarin zijn concrete stappen gezet richting een ontwerp, waarvan het het streven is om de eerste contouren van een voorontwerp in het volgende afstemmingsoverleg met de gemeente (25 mei) te presenteren.

  • De komende weken en maanden - de fase van planvorming en voorontwerp kavels en overleggen met de gemeente Culemborg - wordt de bewonersgroep intensief begeleid door Marco van Bieb en architect Daan van Orga.

 Daarnaast is en wordt gewerkt aan:

  • De bewonersgroep richt een vereniging op met een bestuur: Harry (voorzitter), Ronald (penningmeester) en Sjef (secretaris). Statuten worden opgesteld en een financieel depot wordt gevuld om de eerste lopende uitgaven te doen.
  • De vereniging zal statuten vastleggen en met elkaar een huishoudelijk reglement op stellen.  De huidige leden van de bewonersgroep committeren zich aan elkaar en aan de vereniging met een deelnameovereenkomst (met bankverklaring). Nieuwe geïnteresseerden kunnen binnenkort zich ook aanmelden en inschrijven.
  • De vereniging doet een aanvraag voor subsidie voor CPO bij de provincie Gelderland.