Grote stappen gezet

De bewonersgroep - in spe - heeft de afgelopen maand niet stil gezeten.  20 maart, 4 april en 17 april is intensief overleg gevoerd door de 7 trekkers. Zij hebben samen de kaders uitgezet, professionele ondersteuning ingeschakeld, wensen en beelden met elkaar gedeeld en vooral elkaar beter leren kennen. De conclusie is: "Wij willen graag buren van elkaar worden en de plek en de wijk Lanxmeer spreekt ons erg aan. We gaan ervoor!"

 

De trekkers hebben ontdekt dat dit project anders is dan veel andere projecten. Meestal zoekt een groep mensen een kavel om te mogen bouwen. In dit geval zochten de kavels een groep bewoners. De potentiële bewoners die op deze oproep zijn afgekomen hadden wel veel gemeen: ze wilden klein(er) wonen, duurzam(er) leven in een prettige leefomgeving. Maar ze waren nog geen groep, want ze kenden elkaar niet! Daar is de afgelopen maand heel intensief in geïnvesteerd. Drie bijeenkomsten in de 'woonkamer' van de buren van het Kwarteel hebben veel verbinding in de groep gegeven. Tiny houses zijn bezocht, zoals een Indigo in Giethmen. Ook is geïnvesteerd in contacten met de wijk: natuurlijk met Het Kwarteel als naast buur, maar ook Thermo Bello heeft geadviseerd en een aantal trekkers heeft genoten van het maandelijkse wijkdiner op Caetshage.

 

Een aantal kaders en wensen zijn scherp(er) neergezet door de trekkersgroep:

  • een zo energie-onafhankelijk huis ('nul op de meter', of liever nog: geen meter)
  • zo biologisch en duurzaam mogelijk, inclusief de sociale duurzaamheid
  • een passende rechtsvorm om zaken te kunnen doen
  • professionele begeleiding die van deze groep een professionele opdrachtgever maakt en zaken orkestreert (in tijd, geld en contracten)

De trekkersgroep neemt vooralsnog de ontwikkeling van beide kavels - Kwartijn en Twijgenhof - op zich.  De trekkersgroep gaat afspraken maken over de rangorde. Er is op het kavel Kwartijn ruimte voor 5 tiny houses, terwijl de belangstelling groter is; zowel binnen de groep als de lijst met belangstellenden die zich via de website hebben aangemeld.  Voordat de tiny houses er staan (zomer 2019?) is er natuurlijk kans dat er mensen afvallen en dan is een eerlijke, duidelijke lijn nodig voor mensen die zo'n 'gat' invullen. Voor de Twijgenhof is nog ruimte voor potentiële bewoners. De mensen op de lijst van belangstellenden zullen daarover  binnen enkele weken worden geïnformeerd per e-mail.

 

Deze week is de trekkersgroep met rood-witte linten op de kavel gaan 'proeven' hoe de indeling van de kavel Kwartijn zou kunnen zijn. Dat leidde tot leuke interacties met belangstellende wijkbewoners. En aan het eind van de week overleggen we met de projectleider van de gemeente Culemborg over de stand van zaken.