Trekkersgroep zet eerste acties uit

Bijna alle 15 trekkers waren zondagmiddag 11 februari 2018 aanwezig de plannen voor de beide bouwkavels uit te werken. De grote lijnen zijn in de tijd uitgezet om toe te werken naar de deadline van 29 juni 2018. Tot die tijd hebben we van de gemeente een optie op beide bouwkavels. Dan is de uiterste datum dat we moeten komen met:

- een ontwerp met sfeerbeelden

- omschrijving van de architectuur, bouwmaterialen en energiesystemen

- een financiële aanbieding

- een planning tot de bouw

- toetsing van draagvlak bij omwonenden, de wijk en de gemeente

- een communicatieplan

 

Er is veel werk aan de winkel en professionele ondersteuning is noodzakelijk om het traject op tijd verder te brengen. Over 2-3 weken komen we weer bij elkaar met een procesbegeleider en een bouwbegeleider.