tiny houses in Lanxmeer

Initiatiefgroep Tiny Living Lanxmeer verkent de mogelijkheden voor het realiseren van één of twee permanente hofjes met tiny houses in de eco-wijk Lanxmeer in Culemborg. In de wijk hebben we twee kleinere bouwkavels in optie gekregen van de gemeente Culemborg, waarvoor wij bouwplannen kunnen uitwerken voor hofjes van 4 tot 6 tiny houses.

 

De initiatiefgroep vindt tiny houses een fascinerend en ontbrekend element in Lanxmeer. De leden van de initiatiefgroep willen er zelf niet gaan wonen, maar willen de kans bieden aan een groep bewoners en/of bouwers om een passend bouwplan - dat voldoet aan de uitgangspunten van de initiatiefgroep, de wijk en de gemeente - te ontwikkelen en realiseren.

 


deelnemen?

Een enthousiaste groep potentiële bewoners is opgestaan om de plannen verder uit te werken voor beide kavels. Deze trekkersgroep heeft zich inmiddels formeel verenigd in de kopersvereniging 'Klein Lanxmeer' en wordt ondersteund door een CPO-bouwbegeleider Marco van Bieb (Bouwen in Eigen Beheer) en een architecten Daan en Steven van Orga. De gemeente Culemborg heeft de optie op de kavels verlengd en overgedragen aan de vereniging. Die is nu hard aan de slag om de benodigde producten (ontwerp-financiering-planning-draagvlak-communicatie) verder uit te werken. Voor het kavel 'Kwartijn' (naast het Kwarteel) zijn inmiddels voldoende kandidaten en kun je je alleen nog voor een wachtlijst melden. Voor het kavel 'Twijgenhof (tegenover het VMBO) zoekt de vereniging nog actieve leden die daar willen wonen en dat kavel verder willen ontwikkelen. Heb je serieuze interesse om je aan te sluiten? Meld je dan aan via ons contactformulier.  


Uitgangspunten

We werken toe naar:

• een hof met één architectuur en kwaliteit → rust, eenheid en samenhang

• met tiny houses die voldoen aan het bouwbesluit

• zo veel mogelijk circulair en autarkisch (gebruik makend van bestaande infrastructuur inde wijk)

• versterken van bestaande structuren in de wijk qua landschap, architectuur, infrastructuur en sociale cohesie

• participatief en open proces van plan via inrichting naar beheer

• experimenteerruimte voor opdoen en delen van kennis en ervaring in de praktijk

De uitgangspunten van de wijk Lanxmeer zijn verder vanzelfsprekend de basis.

 

Er gelden voor ons 2 harde criteria bij de uitwerking van bouwplannen:

1- De gemeente rekent ons de normale marktprijs voor de twee bouwkavels die we in optie hebben gekregen (350-400 euro per m2) (en dan zit je op een A-locatie in een eco-wijk nabij het station in het midden van Nederland).

2- We gaan voor kwaliteit: permanente hoogwaardige tiny houses (qua architectuur, duurzaamheid en ze moeten voldoen aan het bouwbesluit) in een hofje met een 'mandelige' tuin. Dit heeft ook de gemeente als voorwaarde gesteld.

 

 

 

Eerste verkenning is gedaan voor een Hof met Indigo's

Om gevoel te krijgen wat bewoners kwijt zijn voor een permanente tiny house hebben we samen met de Woonpioniers een verkenning gedaan met hun tiny house 'Indigo' (die voldoen aan ons wensbeeld). De berekeningen geven een indicatie waarop je moet rekenen om hier een duurzaam energieneutraal tiny house te kunnen realiseren.

 

Voor een permanente hof - 6 huisjes op 610 m2 - gaan we per tiny house uit van:

• een Indigo met 2 elementen van 2,5 x 4 m = 20 m2 (basis: incl. fundering, installaties e-neutraal, interieur en vergunningen)

• mogelijkheid voor verhoging van 1,5 naar 2,5 verdieping

• uitbouwmogelijkheden voor een extra element van 2,5 x 4 m = 10m2

• eigen tuin van ca 20 m2

• gedeelde grond in gemeenschappelijke tuin = 55m2

Zo komen we uit op een verwachte investering van minimaal €135.000 (basis + grond)