Het Kwintet - het is zover, de huisjes zijn opgeleverd!

Afgelopen donderdag op 18 november was de overhandiging van de sleutels. Een bijzonder en lang afgewacht moment.
Sommigen zijn meteen aan de slag gegaan, de ander doet het rustig aan. Het CPO project, wat meer dan 3 jaar heeft geduurd, is nu zo goed als tot afronding gekomen.

 

18 juni oplevering hella haasehof

Yeah het gaat echt gebeuren! Vrijdag 18 juni worden alle 8 huisjes opgeleverd! 

Oplevering hella haasehof is in zicht!

De definitieve oplevering van de 8 huisjes op het Hella Haasehof is nabij. De verwachting is half juni. De laatste loodjes worden gelegd. Spannend! foto's Filip Mens 

volg het hella haasehof op instagram!

Het Hella Haasehof heeft een eigen Instagram-account:

tiny_living_culemborg

Leuk om ons te volgen! 

twijgenhof=hella haassehof

Deelnemen Twijgenhof niet meer mogelijk 3-4-2021

Er is veel belangstelling voor de Tiny Houses die op het Twijgenhof nu in rap tempo gebouwd worden. Die belangstelling is fantastisch! Helaas bemerken we dat sommige mensen in de veronderstelling zijn dat er huisjes cq plekken beschikbaar zijn op het Twijgenhof. Dit is niet het geval. Alle acht huisjes op het Twijgenhof hebben een eigenaar. En de wachtlijst hiervoor is ook al vol. 

Mocht je belangstelling hebben, dan kun je nog steeds contact opnemen met onze contactpersoon.

Helaas is inschrijven voor het Twijgenhof is geen optie meer.

Voor meer info ga naar Hella Haasehof. 

 

 

bouwkavel twijgenhof heeft een nieuwe naam!

Bouwkavel Twijgenhof is bijna geen bouwkavel meer maar een echt hof! We konden ons niet vinden in de naam van het hof die de gemeente ons had toegewezen. Onze keuze voor een mooie en toepasselijke naam is goedgekeurd door de gemeente.

Werknaam Twijgenhof wordt officieel: Hella Haassehof. 

tiny houses in Lanxmeer

Twee bewonersverenigingen ontwikkelen momenteel twee permanente hofjes met Tiny houses in de Ecowijk Lanxmeer in Culemborg: Het Kwintet en Het Twijgenhof. In de wijk hebben we twee kleinere bouwkavels in optie gekregen van de gemeente Culemborg, aan de Anna Blamanweg en de Ina Boudier-Bakkerstraat . Daarvoor werken wij bouwplannen uit voor hofjes van 4 tot 8 tiny houses.  

 

De verenigingen vinden Tiny Houses een fascinerend en ontbrekend element in Lanxmeer. De trekkers van het eerste uur vormen het bestuur en de eerste leden van Vereniging Klein Lanxmeer ten behoeven het hof Kwintet. Samen met de nog steeds instromende belangstellenden werken we aan een passend bouwplan - dat voldoet aan de uitgangspunten van de initiatiefgroep, de wijk en de gemeente.  De verenigingen werken in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) . We hebben contact en overleg met de gemeente Culemborg, de werkgroepen in de wijk (TOPLA, Thermo Bello, Terra Bella, BEL),  de naaste buren en de provincie Gelderland.

 

Hiernaast een sfeerbeeld dat een voorlopige eerst indruk geeft van de ontwikkelingen op het kavel Kwintet aan de Anna Blamanweg. De Twijgenhof aan de Ina Boudier Bakkerlaan wordt heel anders. Dat wordt pas zichtbaar zodra de architect en de toekomstige bewoners dat bepaald hebben.


bouwkavels

We hebben een optie op twee kavels waarvoor we de bouwplannen uitwerken. Het betreft:

1. Het Kwintet: een langgerekte kavel naast Het Kwarteel

2. De Twijgenhof: een vierkante kavel bij de Wilgenhoven tegenover het VMBO


Uitgangspunten

We werken toe naar:

• een hof met één architectuur en kwaliteit → rust, eenheid en samenhang

• met Tiny Houses die voldoen aan het bouwbesluit

• zo veel mogelijk circulair en autarkisch (gebruik makend van bestaande infrastructuur in de wijk)

• versterken van bestaande structuren in de wijk qua landschap, architectuur, infrastructuur en sociale cohesie

• participatief en open proces van plan via inrichting naar beheer

• experimenteerruimte voor opdoen en delen van kennis en ervaring in de praktijk

De uitgangspunten van de wijk Lanxmeer zijn verder vanzelfsprekend de basis.

 

Er gelden voor ons 2 harde criteria bij de uitwerking van bouwplannen:

1- De gemeente rekent ons de normale marktprijs voor het bouwkavels die we in optie hebben gekregen naast het Kwarteel: kwintet;(350-400 euro per m2) (en dan zit je op een A-locatie in een eco-wijk nabij het station in het midden van Nederland).

Voor het kavel aan de Ina Boudien Bakkerweg geldt een korting op de grondprijs, waar tegenover staat dat op het Twijgenhof de huisjes incl. grond niet meer dan 140.000 euro mogen kosten.

2- We gaan voor kwaliteit: permanente hoogwaardige Tiny Houses (qua architectuur en duurzaamheid, en ze moeten voldoen aan het bouwbesluit) in een hofje met een 'mandelige' tuin. Dit heeft ook de gemeente als voorwaarde gesteld.


Beide kopersverenigingen  worden ondersteund door CPO-procesbegeleiders Ilse Schuts en Marco Vlemmincx van BIEB (Bouwen in Eigen Beheer). De twee beschikbare bouwkavels worden afzonderlijk van elkaar ontwikkeld. De gemeente Culemborg heeft de optie op de kavels verlengd en overgedragen aan de twee verenigingen. Beide bewonersgroepen zijn nu hard aan de slag om de benodigde producten (ontwerp-financiering-planning-draagvlak-communicatie) verder uit te werken.  Heb je serieuze interesse om je bij één van de twee hoven aan te sluiten? Meld je dan aan via ons contactformulier. Bezoek hiervoor eerst de pagina's van beide hoven op deze website. Er zijn wel verschillen tussen beide hoven. Er zijn dan ook twee verenigingen.

 

Een CPO project is een intensief traject om als aspirant bewoner aan deel te nemen. Naast een gezamenlijke droom vraagt dit traject tijd, geduld, creativiteit en het vermogen om op zijn tijd water bij de wijn te doen. Er kunnen allerlei redenen zijn wel of juist niet meer voor deelname aan het project te kiezen. Het is daarom zeker zinvol om je aan te melden als je serieus geinteresseerd bent, ook als er op dat moment niet direct een huisje voor handen is.

 

Lid worden van één van de twee bewonersverenigingen verloopt in de volgende stappen.

1. Lid worden van de Bewonersvereniging van de wijk (BEL)

2. Jezelf uitgebreid informeren over beide hoven

3. Lid worden van vereniging Kwintet en/of Twijgenhof (overeenkomst voor de contributie)

4. In dit proces komt dan de procedure die voor beide hoven verschillend is verder aan de  orde.

5. Deelname-overeenkomst tekenen voor Kwintet en/of Twijgenhof (incl. inlegbedrag)