tiny houses in Lanxmeer

Initiatiefgroep Tiny Living Lanxmeer verkent samen met De Woonpioniers de mogelijkheden voor het realiseren van één of meer permanente hofjes met tiny houses in de eco-wijk Lanxmeer in Culemborg. In de wijk hebben we twee kleinere bouwkavels in optie gekregen van de gemeente Culemborg, waarvoor wij bouwplannen kunnen uitwerken voor hofjes van 4 tot 6 tiny houses.

 

De initiatiefgroep vindt tiny houses een fascinerend en ontbrekend element in Lanxmeer. De leden van de initiatiefgroep willen er zelf niet gaan wonen, maar willen de kans bieden aan een groep bewoners en/of bouwers om een passend bouwplan - dat voldoet aan de uitgangspunten van de initiatiefgroep, de wijk en de gemeente - te ontwikkelen en realiseren.

 


deelnemen?

Zondagmiddag 28 januari 2018 hebben we een succesvolle werksessie georganiseerd voor iedereen met serieuze belangstelling om dit initiatief met inzet van tijd, kennis en geld van de grond te tillen voor de twee beschikbare bouwkavels.

Een enthousiaste groep potentiële bewoners is opgestaan om met ondersteuning van de initiatiefgroep de plannen verder uit te werken voor beide kavels. Zij gaan komende maanden aan de slag om de benodigde producten (ontwerp-financiering-planning-draagvlak-communicatie) eind juni in te dienen bij de gemeente.

 

"De trein is vertrokken!". Maar heb je nog serieuze interesse om je aan te sluiten? Meld je dan aan via ons contactformulier.

 


Uitgangspunten

We werken toe naar:

• een hof met één architectuur en kwaliteit → rust, eenheid en samenhang

• met tiny houses die voldoen aan het bouwbesluit

• zo veel mogelijk circulair en autarkisch (gebruik makend van bestaande infrastructuur inde wijk)

• versterken van bestaande structuren in de wijk qua landschap, architectuur, infrastructuur en sociale cohesie

• participatief en open proces van plan via inrichting naar beheer

• experimenteerruimte voor opdoen en delen van kennis en ervaring in de praktijk

De uitgangspunten van de wijk Lanxmeer zijn verder vanzelfsprekend de basis.

 

voorbeeld van een uitwerking

Er gelden voor ons 2 harde criteria bij de uitwerking van bouwplannen:

1- De gemeente rekent ons de normale marktprijs voor de twee bouwkavels die we in optie hebben gekregen (350-400 euro per m2) (en dan zit je op een A-locatie in een eco-wijk nabij het station in het midden van Nederland).

2- We gaan voor kwaliteit: permanente hoogwaardige tiny houses (qua architectuur, duurzaamheid en ze moeten voldoen aan het bouwbesluit) in een hofje met een 'mandelige' tuin. Dit heeft ook de gemeente als voorwaarde gesteld.

 

De Indigo's van Woonpioniers bieden dan naar ons idee een mooi voorbeeld van compacte, uiterst ecologische zelfvoorzienende architectuur waarmee we dit zouden kunnen realiseren. Alternatieve tiny houses die voldoen aan die kwaliteitseisen zijn ook mogelijk, zoals bv Woody's of Slim Fit, maar zelfgebouwde mobiele woningen vormen hierdoor geen optie.

 

Hof met Indigo's

Voor een permanente hof - 6 huisjes op 610 m2 - gaan we per tiny house uit van:

• een Indigo met 2 elementen van 2,5 x 4 m = 20 m2 (basis: incl. fundering, installaties e-neutraal, interieur en vergunningen)

• mogelijkheid voor verhoging van 1,5 naar 2,5 verdieping

• uitbouwmogelijkheden voor een extra element van 2,5 x 4 m = 10m2

• eigen tuin van ca 20 m2

• gedeelde grond in gemeenschappelijke tuin = 55m2

Zo komen we uit op een verwachte investering van minimaal €135.000 (basis + grond)

De eerste berekening met Indigo's van de Woonpioniers (die voldoen aan ons wensbeeld) geven een indicatie waarop je moet rekenen om hier een duurzaam energieneutraal tiny house te kunnen realiseren. We doen er alles aan om de uitgangspunten te eerbiedigen en het geheel tegelijkertijd zo betaalbaar mogelijk te houden. De initiatiefgroep bestaat uit louter vrijwilligers en ook Woonpioniers werkt vanuit deze idealen.