tiny houses in Lanxmeer

De vereniging Klein Lanxmeer ontwikkelt momenteel twee permanente hofjes met tiny houses in de Ecowijk Lanxmeer in Culemborg. In de wijk hebben we twee kleinere bouwkavels in optie gekregen van de gemeente Culemborg, aan de Anna Blamanweg en de Ina Boudier-Bakkerstraat . Daarvoor werken wij bouwplannen uit voor hofjes van 4 tot 8 tiny houses.  

 

De vereniging vindt tiny houses een fascinerend en ontbrekend element in Lanxmeer. De trekkers van het eerste uur vormen het bestuur en de eerste leden van de huidige Vereniging Klein Lanxmeer. Samen met de nog steeds instromende belangstellenden werken we aan een passend bouwplan - dat voldoet aan de uitgangspunten van de initiatiefgroep, de wijk en de gemeente.  De vereniging Klein Lanxmeer werkt in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) . We hebben contact en overleg met de gemeente Culemborg, de werkgroepen in de wijk (TOPLA, Thermo Bello, Terra Bella, BEL),  de naaste buren (bewoners van het Kwarteel en het Kwartet) en de provincie Gelderland.

 

Hiernaast een - inmiddels achterhaald - sfeerbeeld dat een voorlopige eerst indruk geeft van de ontwikkelingen op het kavel Kwintet aan de Anna Blamanweg. De Twijgenhof aan de Ina Boudier Bakkerlaan wordt heel anders. Dat wordt pas zichtbaar zodra de architect en de toekomstige bewoners dat bepaald hebben.


deelnemen?

De kopersvereniging 'Klein Lanxmeer' wordt ondersteund door een CPO-procesbegeleider Marco Vlemminx van BIEB (Bouwen in Eigen Beheer). De twee beschikbare bouwkavels worden afzonderlijk van elkaar ontwikkeld. De gemeente Culemborg heeft de optie op de kavels verlengd en overgedragen aan de vereniging. Die is nu hard aan de slag om de benodigde producten (ontwerp-financiering-planning-draagvlak-communicatie) verder uit te werken. Voor het kavel 'Kwintet' (naast het Kwarteel) zijn inmiddels voldoende kandidaten en kun je je alleen nog voor een wachtlijst melden. Voor het kavel 'Twijgenhof' (tegenover het VMBO) zoekt de vereniging nog actieve leden die daar willen wonen en dat kavel verder willen ontwikkelen. Heb je serieuze interesse om je aan te sluiten? Meld je dan aan via ons contactformulier.

Lid worden van Klein Lanxmeer verloopt daarna in 3 stappen.

1. Lid worden van de Bewonersvereniging van de wijk (BEL) (BEL rangnummer bepaalt volgorde lijst)

2. Lid worden van vereniging Klein Lanxmeer (overeenkomst voor de contributie)

3. Deelname-overeenkomst tekenen voor Klein Lanxmeer (incl. inlegbedrag)


Uitgangspunten

We werken toe naar:

• een hof met één architectuur en kwaliteit → rust, eenheid en samenhang

• met tiny houses die voldoen aan het bouwbesluit

• zo veel mogelijk circulair en autarkisch (gebruik makend van bestaande infrastructuur in de wijk)

• versterken van bestaande structuren in de wijk qua landschap, architectuur, infrastructuur en sociale cohesie

• participatief en open proces van plan via inrichting naar beheer

• experimenteerruimte voor opdoen en delen van kennis en ervaring in de praktijk

De uitgangspunten van de wijk Lanxmeer zijn verder vanzelfsprekend de basis.

 

Er gelden voor ons 2 harde criteria bij de uitwerking van bouwplannen:

1- De gemeente rekent ons de normale marktprijs voor de twee bouwkavels die we in optie hebben gekregen (350-400 euro per m2) (en dan zit je op een A-locatie in een eco-wijk nabij het station in het midden van Nederland).

2- We gaan voor kwaliteit: permanente hoogwaardige tiny houses (qua architectuur en duurzaamheid, en ze moeten voldoen aan het bouwbesluit) in een hofje met een 'mandelige' tuin. Dit heeft ook de gemeente als voorwaarde gesteld.